M F L BaseLine Consulting AB

Vi är alltid redo att hjälpa till. Om ni har någon form av problem eller fråga angående programvaruutveckling eller Configuration Management fyll då gärna i detta formulär så återkommer vi till dig så fort vi kan.

Kontakta oss gärna

Vi gör vårt bästa för att tillgodose kunderna.

1

Software Configuration Management

Företagets stora arbete är Configuration Management och att ha en korrekt hantering av dessa. Vi erbjuder denna möjlighet och våra kunder är mycket nöjda med våra tjänster när det gäller dessa.

2

Source control management system

Fastställa, upprätthålla och förbättra den centrala versionskontroll hanteringen.

3

Branchning ocn Mergnings processer

För att erbjuda bättre tjänster i Confiuration Management, utvecklar vi exklusiva strategier för branchning och mergning till våra kunder.

4

Scripting

För att ge stabilare och felfria miljöer, har vi möjlighet att göra scripting till er.

5

Release och Deploy Automatisering

Fastställa, upprätthålla och förbättra release och deploy Automatisering för de olika stegen i deployment piplinen.

6

Bygga Infrastrukturer

Vi erbjuder framstående metoder genom att bygga infrastruktur för era utvecklingsmiljöer. Dessutom är det vårt främsta mål att tillgodose alla typer av kunder.

7

Continuous Integration Build process

Fastställa, upprätthålla och förbättra bygg och CI infrastrukturen.

8

Support

Support specifik utveckling och testserver infrastruktur.

Snabbast

Vårt mål är att avsluta våra projekt på 89% av den schemalagda tiden, vilket lämnar gott om tid för oväntade problem.

Global

Vårt företag är lokaliserat i södra Sverige. Vi erbjuder kunder i hela världen våra tjänster, men vår placering är i Sverige och vi föredrar att arbeta i Norden.

Eco-vänlig

Vi tror på en "Go Green" och föredrar att arbeta miljövänligt. Detta kan göras genom små åtgärder, som mindre användning av el, vatten och papper. Istället för stora förändringar tror vi på små åtgärder som lätt kan ge en bättre miljö.

Ār du med oss att hålla planeten grön?

ÖKAD VINST

Våra strategier och lösningar kan enkelt hjälpa kunderna att öka sina vinster utan dröjsmål. Så, om du vill ha en lönsam verksamhet, dela gärna dina krav med oss.

Tjänster

Software Configuration Management

Som Configuration Manager (CM) har man som övergripande uppgift att bygga upp Configuration Management så att det uppnår en kvalitetssäkrad hantering av förändringar i systemen. Det innefattar att vi både kan jobba som strategisk och operativ CM.

Vad vi är:

 • Vi är ansvarstagande, noggranna samt har förmågan att prioritera rätt.
 • Vi är engagerade, tänker i helhets perspektiv och har ett tydligt kundfokus.
 • Vi har kompetens för att bygga och utveckla samt viljan att påverka.
 • Vi är pedagogiska och tydliga kommunikatörer med ett coachande förhållningssätt.
 • Vi är även kvalitetsmedvetna och har en vilja och är vana att arbeta strategiskt.
 • Vi kännetecknas av en affärsmässig och kundorienterad attitydförmåga att snabbt ta till sig ny information och omvandla den till kreativa lösningar.
 • Den sociala förmågan och respekten till kollegor och kunder gör att vi är duktiga lagspelare med en stark vilja att dela med sig av sina kunskaper.

Vad vi kan:

 • Ansvara för framtagandet och implementeringen av ny CM-plan som beskriver hur man hanterar kvalitetssäkrade förändringar i både förvaltnings- och utvecklingsfas.
 • Ansvara för utvärdering, inköp och implementeringen av ett CM-verktyg (Configuration Management).
 • Vi kan skapa ramverk och roller för CM, som beskriver hur och vem CM-aktiviteter utförs av i både förvaltnings- och utvecklingsprocesser samt inom t.ex ITIL-processerna. I detta ramverk ingår även policy för källkodsbygge, branschhantering och driftsättningar i samtliga miljöer.
 • Utbilda ansvariga roller som påverkas av CM-ramverket och dess aktiviteter.
 • Sammanställa och dokumentera krav på både CM-hantering och verktyg för detta.
 • Ta fram en plan och rutiner.
 • Ta fram en mall för CM-plan för utvecklingsprojekten.
 • Medverka vid produktionssättningar.
 • Hantera många parallella versioner/utvecklingsprojekt.
 • Ansvara för den övergripande versionshanteringen med tillhörande rutiner.
 • Ansvara för versionshanteringsverktyg och styrning av incheckad mjukvara.
 • Ansvara för systembyggen och mjukvarupaketering.
 • Kommunicera värdet och vikten till berörda parter av CM i utvecklingsprojekt.
 • Utföra bransch- och mergeplanering av projekt.

Source control management system

Vi tillhandahåller exklusiva tjänster till våra kunder genom att hjälpa dem att etablera, upprätthålla och förbättra den centrala källkods- och versionshanteringen utan några problem.

Nedan är några exempel på versionskontrollsystem som vi har arbetat med:

 • base ClearCase
 • UCM ClearCase
 • Subversion
 • Git
 • Perforce
 • Mercurial
 • Visual Studio Application Lifecycle Management

Branchning och Mergnings processer

För att erbjuda bättre tjänster i Configuration Management, utvecklar vi exklusiva strategier för brancning och mergning till våra kunder. Branchning och Mergning är en av de mest kritiska saker ett utvecklingsteam måste arbeta med under loppet av en programvarucykel. Vi gör tydliga strategier och processer för ditt företag.

 • Inga Brancher
 • Branch för Release
 • Branch för Maintenance
 • Branch för Features
 • Branch för Team

Scripting

För att ge stabilare och felfria miljöer, har vi möjlighet att göra scripting till er. Vi kan hjälpa dig att skriva program för en programvarumiljö som automatiserar utförandet av uppgifter som alternativt kan utföras en-efter-en av en mänsklig operatör. Öka produktiviteten genom att automatisera rutinuppgifter och slipp fel som upptäcks vid releaser som kommer kosta onödig tid och massa pengar.

 • bash
 • VBScript
 • Ruby
 • Groovy
 • JavaScript
 • JavaScript

Release och Deploy Automatisering

Fastställa, upprätthålla och förbättra Releaser och Deploy Automatisering för de olika stegen i deploy piplinen. Kontinuerlig leverans för att öka leverans hastighet, kvalitet och stabilitet genom täta, automatiserade versioner.

 • Zero Touch Deployment
 • One Touch Deployment

Bygga Infrastrukturer

Vi har byggt ett antal olika utvecklingsmiljöer från grunden till våra kunder. Vi har flyttat miljöer. Vi har uppdaterat miljöer. Vi kan göra det du behöver.

Continuous Integration Build process

Komplexa programvaruprojekt har ofta lika komplexa utvecklingsmiljöer och deployment driftsättningar. Med tiden blir dessa processer och förfaranden ofta mer och mer komplicerade. När fler moduler och processer läggs till i byggprocessen, kan bygguppgifterna nå ett tillstånd där de är: svåra att förstås av deras nuvarande användare, innehåller inkonsekvenser över delsystemen, blir alltmer bräckliga, och eventuellt ineffektiva i sin användning av resurser.

Byggprocesser som kräver tät mänsklig inblandning är särskilt problematiska, förutom att avleda personalens uppmärksamhet från verksamheter som potentiellt skulle vara mer produktiva, är de svåra att felsöka. Datorer är mycket bra på att upprepa sekvenser av åtgärder, medan människor är optimerade för att hantera variationer och tenderar att införa den i systemet även när detta inte är avsett. Byggen som kräver mänsklig hantering konkurrerar också med maskinvaruresurser under ordinarie arbetstid, medans byggen som körs obevakat kan använda "off-timmars" resurser som annars är oanvända.

För att skapa en byggmiljö som är underhållbar, utbyggbar, repeterbar och effektiv, måste den befintliga byggmiljön först analyseras. När den befintliga byggmiljön förstås, kan förändringar göras för att eliminera flaskhalsar, inkonsekvenser och andra faror. M F L BaseLine Consulting AB har specialiserat sig på att genomföra byggautomatiseringar, förbättra den allmänna byggprestanda, och förbättrar därmed kvaliteten och ditt slutresultat i tid till marknaden.

Vi stöder bygg verktyg som:

 • Maven
 • Ant
 • Make
 • nMake
 • MsBuild
 • Jenkins
 • Hudson
 • Jenkins
 • Cruise Control
 • Bamboo
 • TeamCity
 • Team Foundation Server

Support

Support specifik utveckling och testserver infrastruktur